Zee Se Scribbles

Waarvan die hart vol is, loop die mond van oor


2 Kommentaar

Hoe beskerm ek my kind teen dwelms?

Ek lees hierdie stukkie raak vandag, en soos julle weet is dit maar ‘n groot probleem in ons land.  Dalk kan die stukkie net vir iemand wat gereeld hier met soekterme “dwelms” help!


HOE BESKERM EK MY KIND TEEN DWELMS?

Enige ouer vrees in ’n stadium dat hulle kind met dwelms in aanraking sal kom – en hulle gaan! Daarom is dit belangrik dat jy as ouer voorbereid moet wees daarop.
(2012-02-14   Anjenita Hugo)

Dit is regtig belangrik dat ons as ouers dwelms moet ken, goed ken. Jy moet weet hoe dwelms werk en ook die dwelmwêreld verstaan. Die internet het ’n magdom inligting en ek stel voor dat ouers dwelmklinieke besoek en met mense gaan praat wat daarmee werk. Hoe meer jy weet, hoe makliker gaan jy die simptome soos gedragsverandering raaksien en leer om die tekens te lees.

Dwelmmisbruik is aan die toeneem. In 2009 het die behandeling van dwelm- en alkoholafhanklikheid met 25% gestyg en ’n derde van alkohol- en dwelmafhanklikes is onder 21 jaar.

Die meeste dwelm- en alkoholmisbruik kom in Gauteng voor. Die tipe dwelms wat die meeste deur kinders misbruik word, is alkohol en dan dagga. Verder is daar ook wat ons die klubdwelms noem, soos LSD, acid, ecstasy, kokaïen en natuurlik die alkohol wat daarmee saamgaan. As ouer moet jy weet in watter vorm dwelms verkoop word, hoe dit verkoop word en waar. Kinders kom meestal op partytjies daarmee in aanraking.

Daar is sekere risikofaktore waarna jy ook moet oplet, soos aggressiwiteit en ontoereikende impulsbeheer. Kinders met AT/HV is baiekeer meer geneig om van alkohol en dwelms afhanklik te raak as ander. Onopgeloste trauma is ook ’n belangrike faktor. Die meeste alkohol- en dwelmmisbruik gaan met emosionele probleme gepaard. Ons praat van ’n tweeledige diagnose, waar dwelmafhanklikheid saam met ’n geestestoestand voorkom, soos depressie, trauma en emosionele probleme.

Wanneer kinders nie goeie ondersteuning by hulle ouers of vriende kry nie, kan hulle maklik in die greep van dwelms beland.’n Afhanklike sal baiekeer die samelewing vir sy optrede of probleme blameer.

Die oorgangsfases in kind se lewe is gewoonlik die hoërisikotye. Elke oorgangsfase gaan mos maar met aanpassing en onsekerheid gepaard en dit is wanneer die meeste kinders baie sensitief en kwesbaar is.

Jy kan nie altyd jou kinders beskerm nie, maar jy kan hulle bemagtig. En daarvoor is ’n goeie fondament nodig. Vertrou hy jou al maak hy droog en stamp sy kop? Weet sy dat jy haar sal help sonder om haar te verstoot. Jy mag vir jou kind kwaad wees, maar hy moet nooit verwerp voel nie.

Advertisements


3 Kommentaar

God… always answers prayers

“A drug addict finds release!”   Ek leef vir die dag wanneer M se miracle gaan gebeur, mag dit gou wees………..


4 Kommentaar

The truth about Cocaine

Cocaine 1

Cocaine 2

 Cocaine 3

 Cocaine 4

 Cocaine 6

Facts About Cocaine

Street names for Cocaine:

• Aunt Nora
• C
• Mojo
• Pony
• Toot
• Ball
• Blow
• Dust
• Nose candy
• Sneeze
• Charlie
• Flake
• Paradise white
• Sniff
• Coke
• Ice cube
• Paste
• Snow
The Truth about Cocaine describes this drug, once the favorite of corporate executives and entertainment personalities, now a deadly street killer. 

Cocaine and crack cocaine can be taken orally, through the nose (snorted), intravenously, or, in the case of crack, through inhalation of the fumes from heating it.

The terms used to describe ingestion include chewing, snorting, mainlining or injecting and smoking.

The word cocaine refers to the drug in a powder (cocaine) form and a crystal (crack) form. It is made from the coca plant and causes a short-lived intense “high” that is immediately followed by strong feelings of depression, edginess and a craving for more.

Short-term Effects:

Cocaine causes a short-lived intense “high” that is immediately followed by the opposite — intense feelings of depression and edginess and a craving for more of the drug. People who use it often don’t eat or sleep properly. They can experience greatly increased heart rate, muscle spasms and convulsions. The drug can make people feel paranoid, angry, hostile and anxious, even when they aren’t “high.”

Long-term Effects:

In addition to those already mentioned, cocaine can cause irritability, mood disturbances, restlessness, paranoia and auditory hallucinations. Tolerance to the drug develops so that more is needed to produce the same “high.”

Coming down from the drug causes severe depression, which becomes deeper and deeper after each use of the drug. This can get so severe that a person will do almost anything to get the drug—even commit murder. And if he or she can’t get cocaine the depression can get so intense it can drive the addict to suicide.

Download the full version of Cocaine

Foundation for a drug free world

zeesig1


14 Kommentaar

The truth about “kiddie cocaine”

Ritalin/Methylphenidate Information

Called “kiddie cocaine” when sold on the streets, prescription stimulants destroy young lives daily.

Street names for Ritalin:

  • Diet Coke  – Rids
  • Kiddy cocaine – Skittles
  • R-Ball – Smarties
  • VItamin R – Poor man’s cocaine

Ritalin is the common name for methylphenidate, classified by the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) as a Schedule II narcotic – the same classification as cocaine, morphine and amphetamines. It is abused by teens for its stimulant effects.

While the law forbids unrestricted distribution of these powerful stimulants, the sad fact remains that these substances are freely available almost anywhere. “Kiddie cocaine,” as it has been called, is handed out like candy. In some schools, as many as 20 percent of the students take Ritalin regularly.

Short-term Effects:

Its severest effects include nervousness, insomnia, pulse changes and heart problems. In June 2005, the U.S. Food and Drug Administration warned that Ritalin and its sister drugs may cause visual hallucinations, suicidal thoughts, psychotic behavior, as well as aggression or violent behavior. Hazards multiply as users up their quantity, grind and snort it, liquefy or inject it, and use it along with ecstasy and other drugs. Abuse in larger doses puts stress on the heart, which can be fatal, and injection causes serious damage to the lungs and eyes.

Long-term Effects:

The manufacturer says methylphenidate is a drug of dependency. Children on stimulant medications have twice the future rate of drug abuse. One-third of all child anorexia (eating disorders) are linked to use of this drug, as are symptoms of “obsessive-compulsive” behavior – within the first year of use.

A Texas researcher has also found that after only three months of Ritalin use, one out of twelve children treated with it had genetic abnormalities associated with an increased risk of cancer.

Download the full version of Kiddie Cocaine

Foundation for a drug free world